doctorcoropceanu@gmail.com

Mariana LUȚA, doctor neurolog

2013 – 2016

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Studii postuniversitare prin rezidenţiat, specializarea "Neurologie și neurologie pediatrică", mun. Chişinău, Republica Moldova.

2007 – 2013

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Profilul "Medicină", specialitatea "Medicină generală", mun. Chişinău, Republica Moldova.

Articole de Mariana Luța