doctorcoropceanu@gmail.com
STUDII – ANA BABICI

Ana BABICI, doctor neurolog

2011 – 2014

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Studii postuniversitare prin rezidenţiat, specializarea "Neurologie și neurologie pediatrică", mun. Chişinău, Republica Moldova.

2005 – 2011

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Profilul "Medicină", specialitatea "Medicină generală", mun. Chişinău, Republica Moldova.

Articole de Mariana Luța